WYNIKI II RUNDY KONKURSOWEJ 2018 R.

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie od dnia 01.12.2018-31.12.2018

– województwo lubelskie

Fundacja E-prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. lubelskie) w ramach I rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 15.01.2018 w godzinach 15:00– 15:45 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Al. Racławickie 33/26A  w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 2 wnioski o przyznanie grantów

 

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymują wnioski znajdujące się na pozycjach od 1  do 2 listy rankingowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Lp. Numer wniosku Przyznana liczba punktów Wnioskowane dofinansowanie Rekomendowane dofinansowanie
1 01/E-prosperity/12/2018 53,5 16 800,00 zł 16 800,00 zł
2 02/E-prosperity/12/2018 63,5 74 766,65zł 74 766,65 zł

 

Obecnie trwa nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów w ramach II rundy konkursowej. Wnioski należy składać do dnia 31.01.2019 r.  

 

Kontakt:

województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast