Informacja o wynikach- Lubelskie część II.

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW I RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie od dnia 28.06.2018-27.07.2018

– województwo lubelskie

Fundacja E-prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. lubelskie) w ramach I rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 03.08.2018 w godzinach 12:00– 13:30 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Al. Racławickie 33/26A w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 5 wniosków o przyznanie grantów

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymują wnioski znajdujące się na pozycjach od 1 do 4 listy rankingowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp. Numer wniosku Przyznana
liczba punktów
Wnioskowane
dofinansowanie
Rekomendowane
dofinansowanie
1 12/E-prosperity/06/2018 52 140 000,00 zł 140 000,00 zł
2 13/e-prosperity/06/2018 51 149 362,00 zł 149 362,00 zł
3 14/E-prosperity/06/2018 69,5 44 785,00 zł 44 785,00 zł
4 1/E-Prosperity/07/2018 54 89 600,00 zł 89 600,00 zł

 

Obecnie trwa nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów w ramach I rundy konkursowej. Wnioski należy składać do dnia 31.08.2018 r.

Kontakt:
województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast