WYNIKI NABORU WNIOSKÓW III RUNDY KONKURSOWEJ

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW III RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie od dnia 17.04.2019-31.07.2019

– województwo lubelskie

Fundacja E-prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. lubelskie) w ramach III rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 03.06.2019 w godzinach 11:00– 11:45 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Al. Racławickie 33/26A  w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 1 wniosek o przyznanie grantu.

 Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Lp.

Numer wniosku

Przyznana liczba punktów

Wnioskowane dofinansowanie

Rekomendowane dofinansowanie

1

1/E-prosperity/05/2019

53

28 000,00 zł

28 000,00 zł

Kontakt:

województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast