WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ (PODKARPACKIE)

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie od dnia 01.12.2018-31.01.2019

– województwo podkarpackie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jako partner projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. podkarpackie) w ramach II rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 25.01.2019 w godzinach 8:00– 10:0 w biurze projektu Partnera „W sieci bez barier” przy ul. T. Zana 38  w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 2 wnioski o przyznanie grantów

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymują wnioski znajdujące się na pozycjach od 1  do 2 listy rankingowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp. Numer wniosku Przyznana liczba punktów Wnioskowane dofinansowanie Rekomendowane dofinansowanie
1 01/EDS/01/2019 53,5 20 160,00 zł 20 160,00 zł
2 02/EDS/01/2019 63,5 67 200,00zł 67 200,00 zł

 

Kontakt:

województwo podkarpackie: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,  Lublin

adres e-mail: eds@eds-fundacja.pl

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast