WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ (LUBELSKIE)

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie od dnia 01.01.2019-31.01.2019

– województwo lubelskie

Fundacja E-prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. lubelskie) w ramach II rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 11.02.2019 w godzinach 10:00– 11:15 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Al. Racławickie 33/26A  w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 4 wnioski o przyznanie grantów.

 

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymują wnioski znajdujące się na pozycjach od 1 do 4 listy rankingowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Lp.

Numer wniosku

Przyznana liczba punktów Wnioskowane dofinansowanie

Rekomendowane dofinansowanie

1 1/E-prosperity/01/2019

57,5

26 880,00 zł

26 880,00 zł

2 2/E-prosperity/01/2019

65

107 400,00 zł

107 400,00 zł

3 3/E-prosperity/01/2019

62

121 520,00 zł

121 520,00 zł

4 4/E-prosperity/01/2019

62,5

100 710,00 zł

100 710,00 zł

 

Kontakt:

województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast