WYNIKI NABORU DODATKOWEGO WNIOSKÓW I RUNDY KONKURSOWEJ

WYNIKI NABORU DODATKOWEGO WNIOSKÓW I RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie do dnia 31.08.2018

– województwo lubelskie

Fundacja E-prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. lubelskie) w ramach I rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 14.09.2018 w godzinach 11:00– 11:45 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Al. Racławickie 33/26A w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 1 wniosek o przyznanie grantów

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymuje wniosek:

Lp. Numer wniosku Przyznana liczba punktów Wnioskowane dofinansowanie Rekomendowane dofinansowanie
1 1/E-prosperity/08/2018 51,5 149 362,00 zł 149 362,00 zł

Obecnie trwa nabór u wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów w ramach II rundy konkursowej. Wnioski należy składać do dnia 31.10.2018 r.

Kontakt:
województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

 

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast