WYNIKI II RUNDY KONKURSOWEJ – LUBELSKIE

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW II RUNDY KONKURSOWEJ

w terminie od dnia 01.11.2018-30.11.2018

– województwo lubelskie

Fundacja E-prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. lubelskie) w ramach II rundy konkursowej dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 06.12.2018 w godzinach 15:00– 17:00 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Al. Racławickie 33/26A  w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 15 wniosków o przyznanie grantów.

 

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymują wnioski znajdujące się na pozycjach od 1 do 15 listy rankingowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

 

Lp. Numer wniosku Przyznana liczba punktów Wnioskowane dofinansowanie Rekomendowane dofinansowanie
1 01/E-prosperity/11/2018 58 84 000,00 zł 84 000,00 zł
2 02/E-prosperity/11/2018 62 80 640,00 zł 80 640,00 zł
3 03/E-prosperity/11/2018 69 43 680,00 zł 43 680,00 zł
4 04/E-prosperity/11/2018 60 106 394,80 zł 106 394,80 zł
5 05/E-prosperity/11/2018 66,5 16 552,00 zł 16 552,00 zł
6 06/E-prosperity/11/2018 60,5 39 200,00 zł 39 200,00 zł
7 07/E-prosperity/11/2018 69 60 480,00 zł 60 480,00 zł
8 08/E-prosperity/11/2018 65,5 60 480,00 zł 60 480,00 zł
9 09/E-prosperity/11/2018 59 16 600,00 zł 16 600,00 zł
10 10/E-prosperity/11/2018 56 27 890,00 zł 27 890,00 zł
11 11/E-prosperity/11/2018 60 149 952,40 zł 149 952,40 zł
12 12/E-prosperity/11/2018 57,5 100 000,00 zł 100 000,00 zł
13 13/E-prosperity/11/2018 56 149 796,00 zł 149 796,00 zł
14 14/E-prosperity/11/2018 57 100 140,00 zł 100 140,00 zł
15 15/E-prosperity/11/2018 58,5 100 730,00 zł 100 730,00 zł

 

Obecnie trwa nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów w ramach II rundy konkursowej. Wnioski należy składać do dnia 31.12.2018 r. 

 

Kontakt:

województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

 

 

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast