Przedłużenie I rundy konkursowej

W związku z niewykorzystaniem alokacji przewidzianej w I rundzie konkursowej Fundacja E-Prosperity jako operator projektu „W Sieci bez barier” z partnerem projektu Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków na udzielenie grantów na realizację mikroprojektów w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa do dnia 31.08.2018 r.

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast