Organizator

Organizator

Fundacja E-Prosperity została utworzona w 2013 r. Głównym celem fundacji jest propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce; organizacja, promowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć społecznych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, rozwijania społeczności lokalnych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Prowadzimy działalność ukierunkowaną na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja realizuje inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami, jak również aktywizacji społecznej i edukacji, w tym osób niepełnosprawnych, młodzieży i seniorów. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji formalnej i nieformalnej, w ramach których przeprowadziła szereg działań szkoleniowych w tym również z zakresu ICT.

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast