Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw  jako Partner projektu „W sieci bez barier” ogłasza częściowe wyniki naboru wniosków (woj. podkarpackie) dotyczących udzielenia grantów na realizację mikroprojektów w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu „W sieci bez barier” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Obrady Komisji Przyznającej Granty odbyły się w dniu 17.08.2018 w godzinach 9:00– 11:00 w biurze projektu „W sieci bez barier” przy ul. Tomasza Zana 38, 20-601 w Lublinie. Członkowie Komisji Przyznającej Granty poddali ocenie 1 wniosek o przyznanie grantów.

 

Lista rankingowa mikroprojektów, które spełniły kryteria udziału w konkursie i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

 

LP. NUMER PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA REKOMENDOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA
1. 01/EDS/08/2018 56,5 145 600,00 zł 145 600,00 zł

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast